Faruk Eczacıbaşı

 

Eczacibaşı Holding Yön. Kurulu Bşk. Yrd. ve TBV Başkanı Faruk ECZACIBAŞI  ile "Bilgi Teknolojileri" konusunda

R.Erdem ERKUL Tarafından yapılan Söyleşi...

22 Ocak 2006

Erdem ERKUL: Kurumunuz çalışanları bilgi teknolojilerini ne ölçüde tanıyor ve kullanıyor? Yönetim olarak kurumunuzun bilgi teknolojileri konusundaki genel tutumu nedir?

Faruk ECZACIBAŞI:  Eczacıbaşı Topluluğu’nun uzun bir geçmişe dayanan bilgisayar kullanım kültürü vardır. 1980’li yılların başlarından itibaren pek çok konuda öncü olunmuş, kuruluşlarda bilgisayar kullanımına önem verilmiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri kurum içerisinde yapılacak yatırımlar açısından öncelikli bir konumda yer almaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda yaratılan bu kullanım kültürü, 2004 senesinden itibaren organizasyon yapısının değiştirilmesi ve stratejik yapılanmanın Holding bünyesi içinde yapılmasıyla yeni bir ivme kazanmıştır. Topluluk, özellikle yeni teknolojilerden yararlanma ve bilgisayarlı çözümleri etkinleştirme konusunda süreç yönetimine geçmiş ve öncelikli şirketlerinden başlayarak “e-dönüşüm”ü başlatmıştır.

 

Erdem ERKUL: Bilgi teknolojilerinin yakın bir gelecekte yaygın biçimde (toplumun çok büyük kısmı tarafından) kullanılacağını düşünüyor musunuz? Bu çerçevede geleceğin çalışma ve iş dünyasını nasıl hayal ediyorsunuz?

Faruk ECZACIBAŞI: Toplum içerisinde bilgisayarların kullanılması elbette pek çok faktörle yakından ilişkili. Bunlar arasında en belirleyici olanlardan birini; yani maliyet konusunu artık büyük ölçüde aştık diye düşünüyorum. Çok uygun taksit koşulları ile yeni teknolojiler elde edilebiliyor. Asıl yaygınlık kullanım fobisinin aşılması yani bilgisayar okur yazarlığı ve de e-servislerin yaygınlaşması, yani içerik ile sağlanacak. Şu anda mobil telefon penetrasyonun %55’ler civarında olduğunu düşünecek olursak önümüzdeki 10 yılda benzer bir penetrasyona yaklaşılabilir .

Gelecek çok uzakta değil. Artık masadan kalkılmadan  ya da yolculukta her türlü işin yapılabildiği teknik altyapılara sahibiz. Verimlilik sağlamak üzere hemen hemen tüm süreçlerde bilgisayar kullanımından yararlanılıyor. Tüm ürünler ağ bazlı-ağ odaklı (network centric) hale geliyor. Dolayısıyla ağ haberleşmelerinin çok daha arttığı ve yolculukların azaldığı buna karşın kişisel veya kurumsal yanıt zamanının çok hızlandığı bir dünyayı tasvir etmek mümkün.

 

Erdem ERKUL: Kurumunuzun vizyonun da bilgi teknolojilerinden asgari ölçüde yararlanmaya yer veriliyor mu? Gelecekte kurumunuzun faaliyetlerinin bilgi teknolojileri kullanımından ne ölçüde etkileneceğini ve buna bağlı olarak kurumunuzun iş yükünün ne kadar artacağını düşünüyorsunuz?

Faruk ECZACIBAŞI : Topluluk stratejik planının maddelerinden bir tanesi ‘kuruluş içinde gerekli olan her alanda e-dönüşüm projelerinden yararlanmak’ olarak belirlenmiş durumda. Bu, bizim Topluluk olarak iş stratejileri ile teknoloji kullanımını birbiriyle yakından ilişkili bir şekilde götürme ve kurumun hızla değişen koşullara adapte olabilmesini sağlama konusunda attığımız adımlardan bir tanesi.

Kurumun faaliyetlerimizin gittikce daha fazla teknoloji odaklı olması kaçınılmaz ancak insan faktörü tabiki daha önemli. Her zaman son karar ve analiz insanlara bağımlıdır. Kurumumuzun rutin çalışmalara veya bilgi toplamaya yönelik iş yükünün artacağını değil aksine azalacağını, çalışanların daha katma değerli işlere odaklanacaklarını ve bunun sonucunda ortaya daha başarılı iş sonuçları çıkacağını düşünüyorum.

 

Erdem ERKUL: Kurum olarak bilgi teknolojilerine, ekipman ve gerekli insan kaynaklarının sağlanması konusunda ne kadar yatırım yapıyorsunuz?

Faruk ECZACIBAŞI: Toplulukta yer alan kuruluşlar kendi iş planları doğrultusunda bu harcamaları yaparlar.Geniş bir anlamda baktığımız zaman yıllık toplam harcamalarımızın iki haneli milyon Dolar’lar mertebesinde olduğunu belirtmekle yetinelim.

Erdem ERKUL: Bilgi teknolojilerinden yararlanmanın işlevlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Size göre bir denetim aracı mı yoksa etkili ve verimli hizmet sunumunu artıracak bir araç mı?

Faruk ECZACIBAŞI: Bilgi teknolojileri öncelikle işi hızlandırmak , sonrasında da her bir süreçle ilgili maksimum verimliliği sağlamak üzere kullanılmalıdır. 

Erdem ERKUL: Son olarak ta e-devlet denilince ne anlıyorsunuz? Size göre e-devlet geleceğin demokratik toplumlarının vazgeçilmez bir aracı mı olacak yoksa toplumu kontrol altında tutmaya yarayan ve böylece toplumsal yapıyı demokrasi ekseninden uzaklaştıracak bir baskı aracı mı olacak?

Faruk ECZACIBAŞI: E-Devlet, Devletin paydaşlarına gereken kaliteli hizmeti zamanında verebilmesi için kullanılması gereken servislerin bütünüdür. Demokrasi ekseninden uzaklaşmak, kullanılan teknolojilerle veya verilen hizmetlerle alakalı bir şey değildir. O bir doktrindir, siyasettir ve teknoloji olsa da olmasa da bir gündem sorunudur. Bu bilinen yan tesirleri çok az olan bir ilacın iyileştirici etkilerini göz ardı etmek gibi bir teknoloji ve devlet paranoyasına çekilmemesi gereken önemli bir konudur. Bizler iyiye kullanılan bir e-Devlet altyapısının Türkiye’ye ciddi kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.

Erdem ERKUL: İlginize ve desteğinize çok teşekkür ederim...