Kamu Kurumları

KAMU KURUMLARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cumhurbaşkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu ve MGK Genel Sekreterliği
Genel Kurmay Başkanlığı
Anayasa Mahkemesi 
Yargıtay
Danıştay
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Yüksek Öğretim Kurulu
Sayıştay
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
Radyo Televizyon Üst Kurulu
Merkez Bankası
Rekabet Kurumu
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Sermaye Piyasası Kurulu
Diyanet İşleri Başkanlığı
Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
Devlet Personel Başkanlığı
Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı
Devlet Tiyatroları
Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik
Emniyet Genel Müdürlüğü
Devlet İstatistik Enstitüsü
Devlet Planlama Teşkilatı
Milli Kütüphane
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Milli İstihbarat Teşkilatı
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Sosyal Sigortalar Kurumu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLAR

Başbakanlık
Adalet Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı